Drogi komunikacji

Agencje reklamowe w celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców wykorzystują różnego rodzaju kanały komunikacji. Należy do nich radio, telewizja, pośredni kontakt, prasa czy Internet. W przypadku pierwszej opcji możliwości są niestety ograniczone.

Tego rodzaju reklama bazuje wyłącznie na walorach słuchowych. Dlatego też tekst musi odgrywać tu pierwszorzędną rolę, dzięki której klienci będą chcieli nabyć jakiś produkt. Telewizja jest już zupełnie innym medium. Współcześnie jest ona nierozerwalnym elementem domowego życia, dlatego reklama przekazywana za pomocą tego kanału musi być wzorowo przygotowana.

Wszystko powinno tu ze sobą współgrać, a przekaz powinien być zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. To samo dotyczy również Internetu, z którego korzysta szerokie grono potencjalnych klientów. W przypadku pracy lub kontaktu pośredniego, przez który rozumieć można wizytówki, ulotki, banery reklamowe itp., dominującą rolę odgrywa tutaj grafika. Reklama w tym przypadku powinna być obrazem uderzającym wzrokowo w potrzeby odbiorcy.

przepisywanie wywiadów

Formy reklamy