Logo

Jednym z zasadniczych elementów przedsiębiorstwa jest jego logo. To dzięki niemu klienci kojarzą dany produkt z firmą. Logo jest graficznym znakiem towarowym. Pełni on przede wszystkim funkcję marketingową i informacyjną.

Logo musi być znakiem łatwo zapamiętywanym. Jego główne zadanie polega na skojarzeniu go z daną firmą. Musi ono także przyciągać uwagę odbiorcy. Taki znak towarowy składa się z logotypu, czyli charakterystycznej stylizacji literowej oraz/lub elementu graficznego będącego najlepiej symbolem firmy. Najczęściej logo konstruowane jest z pierwszych liter nazwy podmiotu, który symbolizuje. Ważne jest, aby nie był on zbyt pstrokaty lub nieczytelny. Logo ma być prostym znakiem przedstawiającym firmę, który wywołuje u klienta poczucie skojarzenia jej z daną marką.

Jest ono zatem bardzo ważne na marketingowym rynku. Wiele agencji reklamowych oferuje zatem tworzenie takiego znaku graficznego. Jest to przedsięwzięcie bardzo trudne i wymagające niebywałej kreatywności od pracowników.

Funkcje logo