Organizacja wydarzeń i konferencji

Agencje reklamowe coraz częściej wchodzą w zakres zainteresowań działu Public Relations. Znając oraz rozumiejąc prawa rządzące konsumenckim rynkiem nie są w stanie uciec od tego obszaru. Przedsiębiorstwa te tworząc różnego rodzaj reklamy same kreują wizerunek danej marki. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jakich użyją oni narzędzi marketingowych i jak skonstruują sam przekaz reklamy.

W celu jeszcze lepszego dotarcia do konsumenckich potrzeb i stworzenia pozytywnego wizerunku zleceniodawcy, wiele agencji decyduje się również na organizowanie specjalnych wydarzeń lub konferencji prasowych. Te pierwsze polegają na przygotowaniu atrakcyjnego eventu, który wzmocni promocję danej firmy. Drugi natomiast służy do przekazywania najważniejszych informacji mass mediom, które jak wiadomo są czwartą władzą i doskonałym kanałem reklamacyjnym.

Do kompetencji agencji należy zatem cały szereg przedsięwzięć z tym związanych, do których zaliczyć możemy m.in. planowanie budżetu, scenariusz wydarzenia, ustalenie miejsca i terminu wydarzenia czy rozesłanie zaproszeń do gości.

http://clevair.pl/

Wydarzenia i konferencje