Strategia marketingowa

Strategia marketingowa jest jednym z zasadniczych momentów dyskusyjnych agencji reklamowych. To ona porządkuje i harmonizuje wybrany przez pracowników zestaw działań i możliwości, których wszczęcie jest niezbędne do wypromowania jakiegoś produktu lub usługi na rynku.

Przygotowanie takiej strategii pozwala na wyznaczenie zasadniczych celówmarketingowych, które chce osiągnąć dane przedsiębiorstwo. Mogą one dotyczyć metody wprowadzenia jakiegoś towaru na rynek, sposobu wytworzenia pozytywnego wizerunku firmy czy też próby powiększenia zysków płynących ze sprzedaży produktu. Wyznaczenie takiej strategii wymaga znajomości rynkowego popytu, potrzeb konsumenckich, wiedzy na temat różnego rodzaju kanałów promocyjnych, wybrania docelowego rynku odbiorców i zaplanowanie szeregu podejmowanych odtąd działań reklamowych.

Agencja musi dostosować swoje pomysły i zabiegi przede wszystkim do potrzeb zleceniodawcy i sytuacji rynkowej branży, w której on działa. W centrum takiej strategii znajduje się również konsument z całym bagażem jego potrzeb i upodobań.

Wyznaczanie stategii marketingowej